Follow

Western Ethiopia Circuit08 Days tour to West, Jimma, MizanTeferi, Kibish & Bebeka- Ethiopia

AbaJifar_palace_Jimma_Ethiopia

Day. 01: Arrival of Addis Ababa and Sight seeing Arrival of Addis Ababa and meet the Yama Ethiopia Tours representative. Then transfer your hotel. Depending on your arrival time make sightseeing in Addis Ababa. Day. 02: Drive to Jimma Morning after breakfast drive to Jimma passing through Wolkite on the way we will visit the Gurage ethnic […]

Read more ...


13 Days tour to West Ethiopia- Jimma, MizanTeferi, Kibish & Bebeka – Ethiopia

Surma

Day. 01: Arrival of Addis Ababa  and Sight seeing Arrival of Addis Ababa and meet the Yama Ethiopia Tours representative. Then transfer your hotel. Depending on your arrival time make sightseeing in Addis Ababa. Day. 02: Drive to Jimma In the morning after breakfast, you will drive to Jimma viaWoliso. On the way you will pass […]

Read more ...


Follow Us